FÖNSTER­RENOVERINGENS DAG

– EN DAG FÖR HELA SVERIGE OCH ALLA VÅRA HUS

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Fönsterrenoveringens dag firas den 30 maj varje år.

BESÖKARE

Under Fönsterrenoveringens dag
arrangeras olika aktiviteter
runt om i hela landet.
Vill du veta vad som
händer hos dig?

ARRANGÖR

hantverkare, tillverkare,
museum, myndighet, förening,
nätverk eller på annat sätt
verksam inom
byggnadsvårdsbranchen?

Bakom initiativet står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Den 30 maj varje år bjuder vi, tillsammans med våra medarrangörer, in hela Sverige till en rad olika aktiviteter runt om i hela landet.
Genom workshops, kurser, rådgivning, demonstrationer, utställningar och stadsvandringar hoppas vi kunna öka medvetenheten och intresset för fönsterrenovering på ett inspirerande och roligt sätt.

Häng med i planeringen och genomförandet av Fönsterrenoveringens dag under vår hashtag på sociala medier.

VÅRA TIO BUDORD
DÄRFÖR FÖNSTERRENOVERING

Inom projektet ‘Fönsterrenoveringens dag’ har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd tagit fram tio tydliga argument för fönsterrenovering.

Vill du ha någonting att säga till de ivriga fönsterbytarna i bostadsrättsföreningen, motivera din sambo eller bara hjälpa till att sprida ordet?

FRAMTIDENS FÖNSTER
RENOVERA & SPARA ENERGI

Inom projektet ‘Fönsterrenoveringens dag’ har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd också gett ut skriften ‘Framtidens fönster’.

Vill du få praktiska tips inför fönsterrenoveringen och läsa mer om helhetsperspektivet, fallgropar, U-värden, virkeskvalitet, fönsterglas, isolering och energieffektvisering?

FÖNSTERRENOVERING MED STEPHAN FICKLER OCH ULLA SKOOG

FÖNSTERRENOVERINGENS DAG

BYTA OCH KITTA GLAS

LAGA TRASIGT KITT

UNDERHÅLL DINA FÖNSTER

SKRAPA OCH MÅLA

LÄR DIG MER!

KALMAR LÄNS MUSEUM BESÖKER FÖNSTERHANTVERKARE KRISTER TAUBER

INTRODUKTION AV LISELOTTE JUMME

BESLAGEN OCH LAGNINGAR AV TRÄ

MÅLNING

TA BORT KITT OCH STIFT

SKÄR OCH STIFTA GLAS

FÖNSTRETS DELAR

TA BORT GAMMAL FÄRG

BÄSTA TIPSEN FÖR KITTNING

10 SKÄL TILL VARFÖR VI SKA
RENOVERA VÅRA FÖNSTER

Slide Livslängden Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll. Slide Skönheten Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet. Slide Privatekonomin Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt. Slide Värdeutvecklingen Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden. Slide Samhällsutvecklingen Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader. Slide Miljön Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Slide Inomhusklimatet I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö. Slide Materialen Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas. Slide Kulturhistorien Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet. Slide Hälsan Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

EN LITEN FILM OM FÖNSTERRENOVERING

Att renovera sina fönster är kul, och enklare än många tror! Allt du behöver finns dessutom i vilken byggnadsvårdsbutik som helst i landet.

Kolla in filmen och låt dig inspireras! Inspelningen gjordes under Byggnadsvårdsföreningen byggnadsvårdsläger på Florö i Fjällbacka skärgård.

För dig som vill anlita ett proffs, likt Manne här i filmen, finns flera duktiga fönsterhantverkare i landet. På fonsterhantverkare.org kan du läsa mer!

KONTAKTA OSS!

SVERIGES LÄNSMUSEER

www.foreningenbark.com

SVENSKA BYGGNADSVÅRDS­FÖRENINGEN

www.byggnadsvard.se

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

 

Meny