FÖNSTER­RENOVERINGENS DAG

– EN DAG FÖR HELA SVERIGE OCH ALLA VÅRA HUS

10 SKÄL TILL VARFÖR VI SKA
RENOVERA VÅRA FÖNSTER

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Fönsterrenoveringens dag firas den 30 maj varje år.

BESÖKARE

Under Fönsterrenoveringens dag
arrangeras olika aktiviteter
runt om i hela landet.
Vill du veta vad som
händer hos dig?

ARRANGÖR

hantverkare, tillverkare,
museum, myndighet, förening,
nätverk eller på annat sätt
verksam inom
byggnadsvårdsbranchen?

VÅRA TIO BUDORD
DÄRFÖR FÖNSTERRENOVERING

Inom projektet ‘Fönsterrenoveringens dag’ har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd tagit fram tio tydliga argument för fönsterrenovering.

Vill du ha någonting att säga till de ivriga fönsterbytarna i bostadsrättsföreningen, motivera din sambo eller bara hjälpa till att sprida ordet?

FRAMTIDENS FÖNSTER
RENOVERA & SPARA ENERGI

Inom projektet ‘Fönsterrenoveringens dag’ har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd också gett ut skriften ‘Framtidens fönster’.

Vill du få praktiska tips inför fönsterrenoveringen och läsa mer om helhetsperspektivet, fallgropar, U-värden, virkeskvalitet, fönsterglas, isolering och energieffektvisering?

Bakom initiativet står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Den 30 maj varje år bjuder vi, tillsammans med våra medarrangörer, in hela Sverige till en rad olika aktiviteter runt om i hela landet.
Genom workshops, kurser, rådgivning, demonstrationer, utställningar och stadsvandringar hoppas vi kunna öka medvetenheten och intresset för fönsterrenovering på ett inspirerande och roligt sätt.

Häng med i planeringen och genomförandet av Fönsterrenoveringens dag under vår hashtag på sociala medier.

KONTAKTA OSS!

SVERIGES LÄNSMUSEER

SVENSKA BYGGNADSVÅRDSFÖRENINGEN